Number of the records: 1  

Štatistické prebierky porovnávaním. STN 01 0261. ISO 2859-0

  1. štatistikaŠtatistické Štatistické prebierky porovnávaním. STN 01 0261. ISO 2859-0 : Časť 0: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859. Apríl 2000. -- Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000. -- 72 s.

Number of the records: 1