Number of the records: 1  

Magnetic Measurements 2004

  1. 061.3(08). 537.62. 621.317.4 magnetizmus. meracie metódy. magnetické javy. magnetické materiály. magnetické merania. meranie magnetických veličín. EMC. elektromagnetická kompatibilitaMagnetic Magnetic Measurements 2004 : Conference. Prague, Czech Republic. 30.6.- 2.7. 2004. -- Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004.

Number of the records: 1