Number of the records: 1  

Průmyslové stavby

  1. 725.4(075.8) priemyselné stavby. priemyselné budovy. priemyselné objekty. územné plánovanie. stavenisko. navrhovanie budov. typológia budov. kompozícia. výrobné prevádzky. haly. sociálne zariadenia. Interiér priemyselný. konštrukcie. rekonštrukcia. doprava. skladovanie, sklady. inžinierske siete. zeleň. výtvarné dielo. model. projektovanie. využitie počítačovKovařík, Emil Průmyslové stavby. -- 1. vyd. -- Praha : SNTL, 1986. -- 437 s. Pospíšil, J. Štědrý, František

Number of the records: 1