Number of the records: 1  

O barvě

  1. farba. farebnosť. Architektonická kompozíciaHanuš, Karel O barvě : optická stránka barevnosti ve výtvarníctví. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. -- 92 s.

Number of the records: 1