Number of the records: 1  

New direction on manufacturing engineering - creatics. Nový smer v strojárskej technológii - kreatika

  1. produkcia. výroba. vývoj. kreatikaBékés, Ján New direction on manufacturing engineering - creatics. Nový smer v strojárskej technológii - kreatika. Janáč, Alexander, 1939- In: Bratislava : STU v Bratislave, 2001. -- CO-MAT-TECH 2001 : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 25.-26. október 2001. Zväzok 1.. -- s.176-180. -- 80-227-1591-3.
Number of the records: 1