Number of the records: 1  

Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany

  1. technológie strojárskej výroby. sústruženie. drsnosť povrchuBernát, Lukáš Drsnosť povrchu sústruženého nástrojom s nulovým uhlom nastavenia vedľajšej reznej hrany : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. -- 60 s 1 CD. Görög, Augustín, 1969-

Number of the records: 1