Number of the records: 1  

Brúsenie austenitickej Cr-Ni ocele 17246 = Grinding of austenitic Cr-Ni steel 17 246

  1. technológie strojárskej výroby. brúsenieCharbula, Jozef, 1952- Brúsenie austenitickej Cr-Ni ocele 17246 = Grinding of austenitic Cr-Ni steel 17 246 : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. -- 70 s 1 CD. Šarády, Martin. Janáč, Alexander, 1939-

Number of the records: 1