Number of the records: 1  

Terminológia eurokódov. STN 73 1011

  1. Terminológia eurokódov. STN 73 1011. Terminology of eurocodeBaláž, Ivan, 1948- Terminológia eurokódov. STN 73 1011 : Päťjazyčný slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-český slovník s definíciami v slovenskom a anglickom jazyku. -- Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006.

Number of the records: 1