Number of the records: 1  

Informačné a komunikačné technológie vo výučbe cudzích jazykov

  1. výučba cudzích jazykov. informačné technológie. komunikačné technológieMiština, Juraj, 1957- Informačné a komunikačné technológie vo výučbe cudzích jazykov. -- 1.vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2006. -- 101 s. -- vydané v elektronickej forme. -- ISBN : 80-227-2525-0. Reháková, Anna, 1954-. Rusková, Dagmar, 1954-

Number of the records: 1