Number of the records: 1  

Filosofie a metodologie vědy

  1. filozofia. metodológia a filozofia. veda-metodológiaFajkus, Břetislav Filosofie a metodologie vědy : Vývoj, současnost a perspektivy. -- 1. vyd.l. -- Praha : Academia, 2005. -- 339 s. -- ISBN : 80-200-1304-0.

Number of the records: 1