Number of the records: 1  

Počítačový návrh osvetlenia

  1. 628.9 osvetlenie. mestské osvetlenie. osvetľovacia technikaKrasňan, František, 1973- Počítačový návrh osvetlenia. -- Bratislava : TYPHOON, 2007. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-969403-5-6. Gašparovský, Dionýz, 1971-

Number of the records: 1