Number of the records: 1  

Systém pre animovanie chôdze ľudskej kostry

  1. informatikaOndruška, Ján, 1982- Systém pre animovanie chôdze ľudskej kostry. -- Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006. -- 24 s. Šperka, Martin, 1945-

Number of the records: 1