Number of the records: 1  

Orientační mechanizmy montážních automatů a robotů

  1. 681.139.46. 007.52Jachimovič, V.A Orientační mechanizmy montážních automatů a robotů. -- Praha : SNTL, 1980. -- 129 s.

Number of the records: 1