Number of the records: 1  

Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností

  1. Kajanová, Jana, 1974- Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností. In: Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- Zodpovednosť odborníka (inžiniera,manažéra,učiteľa) v súčasnom svete : Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia.Bratislava,25.1.2007. -- s.77-82. -- 978-80-227-2600-9.
Number of the records: 1