Number of the records: 1  

Návrh obnovy národnej kultúrnej pamiatky Štúrova 2, Bratislava

  1. Kvasnicová, Magdaléna, 1957- Návrh obnovy národnej kultúrnej pamiatky Štúrova 2, Bratislava. -- Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002. -- nestr výkresová časť.

Number of the records: 1