Number of the records: 1  

Komplexná realizácia riadenia, vizualizácie a objektu riadenia prostriedkami Siemens

  1. Ivančík, Marek Komplexná realizácia riadenia, vizualizácie a objektu riadenia prostriedkami Siemens : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007. -- 56 s príl (1 CD-ROM). -- Program: Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Strémy, Maximilián, 1978-

Number of the records: 1