Number of the records: 1  

Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární = Automatic regulation proposal for Hydroelectric Power plants

  1. Roth, Róbert Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární = Automatic regulation proposal for Hydroelectric Power plants : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007. -- 50 s 1 CD-ROM. -- Program: Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Kultan, Jaroslav. Kopček, Michal, 1982-

Number of the records: 1