Number of the records: 1  

Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM]

  1. malý podnik. stredný podnik. Internacionalizácia. financie. small enterprise. medium enterprisePristach, Miloš Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM] : Diplomová práca. -- 1.vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007. -- 119 s. Dávidová, Lucia

Number of the records: 1