Number of the records: 1  

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  1. Sborník Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Řada strojní. -- ISSN : 1210-0471.
Number of the records: 1