Number of the records: 1  

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

  1. firemná kultúra. prieskum. analýza aspektovo-orientovanáČambál, Miloš, 1966- Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it. Hoghová, Katarína, 1982- In: Roč. 8, č. 3 (2008). -- Materials Science and Technology [elektronický zdroj].
Number of the records: 1