Number of the records: 1  

Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie

  1. 531.12. 621.397.46 elektronika. Rádioelektronika. televízne signály. kódovanie obrazov. estimácia pohybuHuska, Jozef, 1981- Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie : Č.ved.odb. 5.2.13. Dát. obhaj. 17.4.2008. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. -- 134 s príl. 11 s. Kulla, Peter, 1949-

Number of the records: 1