Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava

  1. motivačné systémyMalovicová, Jana, 1986- Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava = Procurationsproposal of motivation system improvement of empoyees of Tecoplast PM Slovakia, Ltd. Myjava : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008. -- 60 s príl., 1 CD-ROM. -- Študijný program: priemyselné manažérstvo. -- Študijný odbor: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo. Horváthová, Silvia, 1981-

Number of the records: 1