Number of the records: 1  

Návrh prípravku pre výrobu oceľových výstuží betónových panelov (Forming steel reinforcements of building panels suit-able for low energetic buildings) [CD-ROM]

  1. prípravok na ohýbanie. ťahová skúška. tvarovanie, ohýbanie oceľovej výstuže. tensile test. brake press forming. reinforcementMolnár, Tomáš, 1982- Návrh prípravku pre výrobu oceľových výstuží betónových panelov (Forming steel reinforcements of building panels suit-able for low energetic buildings) [CD-ROM] : Diplomová práca. -- 1.vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008. -- 80 s. Beniak, Juraj, 1974-. Onderová, Iveta, 1978-. Lenárt, Milan, 1948-

Number of the records: 1