Number of the records: 1  

Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom

  1. zemný plyn. tepelné čerpadlo. natural gas. heat pumpRajzinger, Ján, 1976- Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom. Kleman, Tomáš, 1982-. Záležáková, Lucia, 1979- In: Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009. -- Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. -- s.137-140. -- 978-80-89216-27-7.
Number of the records: 1