Number of the records: 1  

Pracovný cyklus kvapalinokružnej vývevy

  1. 621.516. 532.52 experimentálna analýza. kvapalinokružná výveva. KavitáciaOlšiak, Róbert, 1966- Pracovný cyklus kvapalinokružnej vývevy : Analýza hydraulických a energetických aspektov. -- 1. vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2009. -- 121 s. -- ISBN : 978-80-227-3021-1.

Number of the records: 1