Number of the records: 1  

Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva

  1. Marko, Jozef Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991. a kol

Number of the records: 1