Number of the records: 1  

Technológia ťahania drôtu

  1. 621.77 valcovaný drôt. ťahanie drôtov. tvárniteľnosť drôtovTittel, Viktor, 1948- Technológia ťahania drôtu. -- 1. vyd. -- Trnava : AlumniPress, 2009. -- 83 s. -- e-monografia. -- ISBN : 978-80-8096-087-2.

Number of the records: 1