Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o

  1. riadenie. organizovanie. organizačná štruktúraUherčíková, Bibiana Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o. : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009. -- 69 s 1 CD-ROM. -- Študijný program: priemyselné manažérstvo. -- Študijný odbor: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo. Lenhardt, Ján, 1980-

Number of the records: 1