Number of the records: 1  

Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja

  1. drevná štiepka. ekonomická analýza. economical analysis. combustionUrban, František, 1952- Optimalizácia stanovenia výkonu kotla na drevnú štiepku pri rekonštrukcii tepelného zdroja. Kučák, Ľubor, 1945-. Malý, Stanislav, 1945-. Bereznai, Jozef, 1984- In: Strojárstvo - Strojírenství. -- Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.262-265.
Number of the records: 1