Number of the records: 1  

Porovnanie mechanických vlastností ťahaných rúr = Compéarison of mechanic characteristics of drawn tubes

  1. mechanické skúšky. ťahanie rúrPodhájsky, Andrej Porovnanie mechanických vlastností ťahaných rúr = Compéarison of mechanic characteristics of drawn tubes : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009. -- 46 s príl (1 CD-ROM). -- Študijný program: výrobné technológie. -- Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie. Ridzoň, Martin, 1984-. Vojtas, Miroslav

Number of the records: 1