Number of the records: 1  

Prehľad poznatkov o projektovaní výrobných systémov pre lisovne = List of knowledge about planning production systems in the pressrooms

  1. výrobné systémy. lisovne. CAD systémyStrašifták, Lukáš, 1986- Prehľad poznatkov o projektovaní výrobných systémov pre lisovne = List of knowledge about planning production systems in the pressrooms : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009. -- 50 s 1 CD-ROM. -- Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika. -- Študijný program: výrobné zariadenia a systémy. Ulík, Anton, 1945-

Number of the records: 1