Number of the records: 1  

Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava

  1. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava. In: Bratislava : STU, 1999. -- Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : Súbor teoretických prác. -- s.37-48. -- 80-227-1302-3.
Number of the records: 1