Number of the records: 1  

Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD]

  1. prevádzkové náklady. investičné náklady. operating costs. Reynolds numberPichňa, Juraj, 1987- Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD] : bakalárska práca. -- 1.vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009. -- 43 s. Varchola, Michal, 1946-

Number of the records: 1