Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d

  1. Chvílová, Miroslava, 1986- Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d. -- STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Čambálová, Iveta, 1968-

Number of the records: 1