Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku GRAFOBAL, a. s., Skalica

  1. organizačná štruktúra. riadenie podniku. organizovanieKolínek, Tomáš, 1988- Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia podniku GRAFOBAL, a. s., Skalica. -- STU v Bratislave MTF UPMK, 2010. Srnka, Peter, 1981-

Number of the records: 1