Number of the records: 1  

Návrh informačného systému firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta

  1. priemyselná informatika. informačné portály. webovský portál. zoznamyVlk, Ivan, 1983- Návrh informačného systému firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. -- 86 s príl. Králová, Zdenka, 1950-

Number of the records: 1