Number of the records: 1  

Zlievarenstvo v otázkach a odpovediach

  1. 669. 621.7 zlievanieMalik, Jozef Zlievarenstvo v otázkach a odpovediach. -- 1. vyd. -- Košice : Elfa, 2010. -- 134 s. -- ISBN : 978-80-553-0448-9. Fröhlichová, Mária. Vasková, Iveta

Number of the records: 1