Number of the records: 1  

Charakterizácia Lactobacillus reuteri z pohľadu rastu a utilizácie glycerolu

  1. Greifová, Mária, 1961- Charakterizácia Lactobacillus reuteri z pohľadu rastu a utilizácie glycerolu. Greif, Gabriel, 1958-. Marunová, Eva, 1982-. Pagurko, Anton, 1984- In: Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010. -- , s.154. -- 978-80-970477-8-8.
Number of the records: 1