Number of the records: 1  

Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania

  1. Hoghová, Katarína, 1982- Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania. In: Verejná správa a regionálny rozvoj. -- Roč. V, č. 2 (2009), s.36-42.
Number of the records: 1