Number of the records: 1  

Určenie nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti

  1. geodézia a kartografia. Geodesy and CartographyMajkráková, Miroslava, 1988- Určenie nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. Papčo, Juraj, 1978-

Number of the records: 1