Number of the records: 1  

Skúšanie obrobiteľnosti materiálov

  1. výrobné technológie. Manufacturing Technologies. workability. obrábanieVenény, Peter, 1972- Skúšanie obrobiteľnosti materiálov. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010. Lipa, Zdenko, 1944-

Number of the records: 1