Number of the records: 1  

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

  1. kompetencie. konkurencieschopnosťHolková, Andrea Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010. Čambál, Miloš, 1966-. Gyurák Babeľová, Zdenka, 1978-. Šujanová, Jana, 1961-. Vaňová, Jaromíra, 1958-. Makyšová, Helena, 1976-. Szabó, Peter, 1983-. Molnárová, Dagmar. Cagáňová, Dagmar, 1971-. Šefčíková, Miriam, 1975-. Baková, Lucia, 1974-. Školárová, Zuzana, 1978-. Campbell, Jana, 1979-. Babeľová, Ivana, 1980-. Mišáková, Barbora, 1983-. Seidlová, Eva, 1979-. Školárová, Zuzana, 1978-. Hoghová, Katarína, 1982-. Urbanovičová rod.Holkovičová, Kristína. Fleischhacker, Peter, 1978-. Tibenská, Zuzana, 1966-. Koltnerová, Kristína, 1985-

Number of the records: 1