Number of the records: 1  

Autenticita v pamiatkovej obnove

  1. ochrana pamiatok. reštaurovanie. etikaIžvolt, Pavol Autenticita v pamiatkovej obnove : doktorandská dizertačná práca / Školiteľ P. Gregor. -- Bratislava : STU FA, 2010. -- 187 s.

Number of the records: 1