Number of the records: 1  

Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti

  1. Janiga, Ivan, 1948- Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti : STN ISO 3534-1. -- Bratislava : SUTN, 2008. -- 90 s. Horníková, Adriana

Number of the records: 1