Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o

  1. organization. organizovanie. organizačná štruktúra. organizácia. priemyselné manažérstvo. Industrial ManagementSchmidt, Lukáš, 1987- Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011. -- 83 s., CD-ROM. Čambál, Miloš, 1966-

Number of the records: 1