Number of the records: 1  

Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie

  1. Krempaský, Július, 1931- Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie. -- 1.vyd. -- Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2011. -- 162 s. -- ISBN : 978-80-8082-440-2. Schauer, František. Ožvoldová, Miroslava. Čerňanský, Peter

Number of the records: 1