Number of the records: 1  

Riadenie systémov s dopravným oneskorením na výstupe systému

  1. priemyselná informatika. Industrial Informatics. riadenie systémov. simulačné modely. model s dopravným oneskorenímBátora, Vladimír, 1990- Riadenie systémov s dopravným oneskorením na výstupe systému. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. -- 44 s príl. Murgaš, Ján, 1951-

Number of the records: 1