Number of the records: 1  

Simulácia elektrických vlastností MOS tranzistora v SOI technológii

  1. elektronika. Electronics. modely. simulácia. elektronické prvky. models. simulationJančovič, Jozef, 1988- Simulácia elektrických vlastností MOS tranzistora v SOI technológii. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. -- 39 s. Chvála, Aleš, 1981-

Number of the records: 1