Number of the records: 1  

Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium

  1. učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch. Teaching Practical Subjects in Engineering MajorsKalužák, Vladimír, 1982- Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium : Bakalárska práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011. -- 44 s., CD-ROM. Hrmo, Roman, 1964-

Number of the records: 1