Number of the records: 1  

Rímsko-katolícky kostol a saleziánska farnosť - interiér

  1. dizajn. design. church. kontrast. kostolUdalova, Daria, 1986- Rímsko-katolícky kostol a saleziánska farnosť - interiér. -- Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011. Kotradyová, Veronika, 1974-

Number of the records: 1